We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Állapot és életciklus

Ez az oldal az állapot és életciklus fogalmait mutatja be egy React komponensben. A részletes komponens API referenciát itt találod.

Vedd a ketyegő óra példát az egyik korábbi fejezetből. Az Elemek renderelése fejezetben csak egyetlen módját tanultuk meg a felhasználói felület frissítésének. A ReactDOM.render() metódus meghívásával megváltoztatjuk a renderelt kimenetet:

function tick() {
 const element = (
  <div>
   <h1>Helló, világ!</h1>
   <h2>Az idő {new Date().toLocaleTimeString()}.</h2>
  </div>
 );
 ReactDOM.render(  element,  document.getElementById('root') );}

setInterval(tick, 1000);

Próbáld ki a CodePen-en

Ebben a fejezetben megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk a Clock komponenst igazán újrafelhasználhatóvá és egységbe foglalttá tenni. Saját időzítőt fog beállítani, hogy minden másodpercben frissíteni tudja önmagát.

Kezdhetjük azzal, hogy hogyan foglaljuk egységbe azt, ahogyan az óra kinéz:

function Clock(props) {
 return (
  <div>   <h1>Helló, világ!</h1>   <h2>Az idő {props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>  </div> );
}

function tick() {
 ReactDOM.render(
  <Clock date={new Date()} />,  document.getElementById('root')
 );
}

setInterval(tick, 1000);

Próbáld ki a CodePen-en

Azonban ebből hiányzik valami nagyon fontos: Az a tény, hogy a Clock komponens beállít egy időzítőt és minden másodpercben frissíti a felhasználói felületet, a Clock komponens saját implementációs részlete kell hogy legyen.

Ideális esetben ezt egyszer szeretnénk megírni és hagyjuk a Clock-ot saját magát frissíteni:

ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

Ennek az implementálásához szükségünk lesz egy “állapot”-ra (“state”) a Clock komponensben.

Az állapot hasonló a prop-okhoz, de privát a komponensre nézve, és teljes mértékben irányított a komponens által.

Függvény konvertálása osztállyá

Egy függvény komponenst, mint például a Clock-ot, ebben az öt lépésben tudsz osztállyá konvertálni:

 1. Készíts egy ES6 osztályt ugyanazzal a névvel és terjeszd ki a React.Component osztályt.
 2. Adj hozzá egy üres render() metódust.
 3. Helyezd át a a függvény testét a render() metódusba.
 4. Nevezd át a props-ot this.props-ra a render() testében.
 5. Töröld a megmaradt üres függvény deklarációt.
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Helló, világ!</h1>
    <h2>Az idő {this.props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Próbáld ki a CodePen-en

A Clock most már osztályként van definiálva függvény helyett.

A render metódus minden alkalommal meg lesz hívva ha egy frissítés történik, de amíg a <Clock />-ot ugyanabba a DOM csomópontba rendereljük, addig a Clock osztálynak csupán egy példánya lesz használva. Ez lehetővé teszi olyan funkciók hozzáadását mint a helyi állapot és életciklus metódusok.

Helyi állapot hozzáadása egy osztályhoz

Helyezzük át a date objektumot a props-ból a state-be három lépésben:

 1. Nevezd át a this.props.date-et this.state.date-re a render() metódusban:
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Helló, világ!</h1>
    <h2>Az idő {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>   </div>
  );
 }
}
 1. Adj hozzá egy osztály konstruktort, ami hozzárendel egy kezdetleges this.state-et:
class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()}; }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Helló, világ!</h1>
    <h2>Az idő {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Figyeld meg, hogy hogyan adjuk át az alapkonstruktornak a props-ot:

 constructor(props) {
  super(props);  this.state = {date: new Date()};
 }

Az osztálykomponensek konstruktorai mindig meg kell hogy hívják az alapkonstruktort a props átadásával.

 1. Töröld ki a date prop-ot a <Clock /> elemből:
ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

Az időzítő kódját később adjuk vissza a komponensbe.

Az eredmény így néz ki:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {  super(props);  this.state = {date: new Date()}; }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Helló, világ!</h1>
    <h2>Az idő {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Clock />, document.getElementById('root')
);

Próbáld ki a CodePen-en

A következőben hagyjuk, hogy a Clock maga állítson be egy időzítőt és frissítse magát minden másodpercben.

Életciklus metódusok hozzáadása egy osztályhoz

Sok komponenssel rendelkező alkalmazásokban nagyon fontos, hogy a komponensek által elfoglalt erőforrásokat felszabadítsuk, amikor azok elpusztulnak.

Szeretnénk felállítani egy időzítőt, amikor a Clock először renderelődik DOM-ba. A Reactben ezt hívjuk “előkészítés”-nek, vagy “mounting”-nak.

Azt is szeretnénk, ha az időzítő törölve lenne, amikor a DOM által készített Clock el lesz távolítva. A React-ben ezt hívjuk “leválasztás”-nak vagy “unmounting”-nak.

A komponens oszályban tudunk speciális metódusokat deklarálni, amik lefuttatnak egy kódot amikor a komponens előkészül, vagy leválik:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()};
 }

 componentDidMount() { }
 componentWillUnmount() { }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Helló, világ!</h1>
    <h2>Az idő {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Ezeket a metódusokat “életciklus” metódusoknak” hívjuk.

A componentDidMount() metódus azután fut le, hogy a komponens kimenete a DOM-ba lett renderelve. Ez egy jó hely az időzítő beállítására:

 componentDidMount() {
  this.timerID = setInterval(   () => this.tick(),   1000  ); }

Vedd észre, hogy az időzítő azonosítóját közvetlenül a this-re mentjük (this.timerID).

Míg a this.props-ot maga a React állítja fel, és a this.state-nek speciális jelentése van, te nyugodtan adhatsz hozzá manuálisan egyéb mezőket, ha valamit tárolni szeretnél, ami nem vesz részt az adatfolyamban (mint például az időzítő azonosító).

Az időzítőt a componentWillUnmount() életciklus metódusban fogjuk leállítani:

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.timerID); }

Végezetül implementálni fogunk egy tick() metódust, amit a Clock komponens fog futtatni minden másodpercben.

Ez a this.setState() metódus segítségével fogja a komponens helyi állapotát frissíteni.

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()};
 }

 componentDidMount() {
  this.timerID = setInterval(
   () => this.tick(),
   1000
  );
 }

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.timerID);
 }

 tick() {  this.setState({   date: new Date()  }); }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Helló, világ!</h1>
    <h2>Az idő {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Clock />,
 document.getElementById('root')
);

Próbáld ki a CodePen-en

Az óra most már minden másodpercben kettyen.

Vegyük át gyorsan mi is történik és a metódusok milyen sorrendben vannak meghívva:

 1. Amikor a <Clock />-ot átadjuk a ReactDOM.render() metódusnak, a React meghívja a Clock komponens konstruktorát. Mivel a Clock komponensnek meg kell jelenítenie a jelenlegi időt, ez inicializál egy this.state-et, ami egy objektumot tartalmaz a jelenlegi idővel. Később ezt az állapotot frissítjük.
 2. Ezután a React meghívja a Clock komponens render() metódusát. A React ennek segítségével állapítja meg, hogy mit kell mutatnia a képernyőn. A React ezután frissíti a DOM-ot, hogy az megegyezzen a Clock render kimenetével.
 3. Amikor a Clock kimenet be van illesztve a DOM-ba, a React meghívja a componentDidMount() életciklus metódust. Ezen belül a Clock komponens megkéri a böngészőt, hogy az állítson fel egy időzítőt, ami minden másodpercben meghívja a komponens tick() metódusát.
 4. A böngésző minden másodpercben meghívja a tick() metódust. Ezen belül, a Clock komponens beütemez egy kezelői felület frissítést a setState() meghívásával egy objektummal, ami a jelenlegi időt tartalmazza. A setState() hívásnak köszönhetően a React tudja, hogy az állapot megváltozott, és újra meghívja a render() metódust, hogy megtudja, minek kéne megjelennie a képernyőn. Ezúttal a this.state.date a render() metódusban más lesz, és ezért a render kimenete tartalmazni fogja a frissítet időt. A React ennek megfelelően frissíti a DOM-ot.
 5. Ha a Clock komponens el lesz távolítva a DOM-ból, a React meghívja a componentWillUnmount() életciklus metódust és az időzítő így megáll.

Az állapot helyes használata

Három dolog van, amit tudnod kell a setState() metódusról.

Ne módosítsd az állapotot közvetlenül

Például ez nem fogja újrarenderelni a komponenst:

// Helytelen
this.state.comment = 'Helló';

Használd helyette a setState()-t:

// Helyes
this.setState({comment: 'Helló'});

Az egyetlen hely, ahol bármit is hozzárendelhetsz a this.state-hez, az a konstruktor.

Az állapot frissítések lehetnek aszinkronok

A React összefoghat egy csomó setState() hívást egy szimpla frissítésbe a teljesítmény növelése érdekében.

Mivel a this.props és a this.state frissülhet aszinkron módon, nem szabad az értékeikre hagyatkoznod a következő állapot kiszámításához.

Például ez a kód lehet, hogy nem fogja tudni frissíteni a számlálót:

// Helytelen
this.setState({
 counter: this.state.counter + this.props.increment,
});

Hogy ezt kijavítsd, használd a setState() másik formáját, ami egy függvényt fogad argumentumként egy objektum helyett. A függvény fogadja az előző állapotot első argumentumként, valamint az előző props-ot másodikként:

// Helyes
this.setState((state, props) => ({
 counter: state.counter + props.increment
}));

A fentiekben egy nyíl függvényt használtunk, de ez működne egy átlagos függvénnyel is:

// Helyes
this.setState(function(state, props) {
 return {
  counter: state.counter + props.increment
 };
});

Az állapot frissítések egyesítve vannak

Amikor meghívod a setState() metódust, a React egyesíti az általad szolgáltatott objektumot a jelenlegi állapottal.

Például az állapotod tartalmazhat számos független változót:

 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   posts: [],   comments: []  };
 }

Ezek aztán függetlenül frissíthetőek különálló setState() hívásokkal:

 componentDidMount() {
  fetchPosts().then(response => {
   this.setState({
    posts: response.posts   });
  });

  fetchComments().then(response => {
   this.setState({
    comments: response.comments   });
  });
 }

Az egyesítés sekély, tehát a this.setState({comments}) érintetlenül hagyja a this.state.posts-ot, de teljesen lecseréli a this.state.comments-et.

Az adat lefelé folyik

Sem a felnőtt, sem a gyermek komponens nem tudhatja, hogy egy bizonyos komponens állapotteljes vagy állapot nélküli, és az sem kell hogy érdekelje őket, hogy függvényként vagy osztályként van-e definiálva.

Ezért van az, hogy az állapotot gyakran hívjuk helyinek, vagy egységbe zártnak. Nem hozzáférhető semelyik másik komponensből, csak abból amelyik birtokolja és beállítja.

Egy komponens dönthet úgy, hogy leküldi a saját állapotát prop-ként a gyermek komponenseinek:

<FormattedDate date={this.state.date} />

A FormattedDate komponens megkapja a date-et a props-ban, és nem tudja, hogy az a Clock állapotából, a Clock prop-jából jött, vagy kézzel lett beírva:

function FormattedDate(props) {
 return <h2>Az idő {props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>;
}

Próbáld ki a CodePen-en

Ezt közismerten “felülről lefelé irányuló”, vagy egyirányú adatfolyamnak hívjuk. Egy adott állapotot mindig csak egy bizonyos komponens birtokolhat, és ez az állapot csakis a komponensfában ‘alatta lévő’ komponensek adataira vagy megjelenésére hathat.

Ha úgy képzelsz el egy komponensfát, mint a prop-ok vízesését, minden komponens állapota olyan, mint egy plusz vízforrás, ami tetszőleges pontokon belecsatlakozik a lefelé haladó áramlatba.

Hogy megmutassuk azt, hogy minden komponens tényleg teljesen izolált, készíthetünk egy App komponenst, ami három <Clock>-t renderel:

function App() {
 return (
  <div>
   <Clock />   <Clock />   <Clock />  </div>
 );
}

ReactDOM.render(
 <App />,
 document.getElementById('root')
);

Próbáld ki a CodePen-en

Minden Clock beállítja a saját időzítőjét és ezek egymástól függetlenül frissülnek.

Az, hogy egy React komponens állapotteljes vagy állapot nélküli, a saját implementációs részletének tekinthető, ami idővel változhat. Emiatt használhatsz állapot nélküli komponenseket állapotteljes komponenseken belül, és ugyanígy fordítva is.

Hasznos volt ez az oldal?Az oldal szerkesztése